8. 2. 2024

Měníme se k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada

Dne 24.1.2024 se konala Valná hromada, která potvrdila několik změn ve fondu:

Změna názvu
Dosavadní oficiální název fondu byl SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., což bylo vzhledem k délce v některých případech lehce nepraktické. Proto jsme přistoupili k jeho zkrácení a nový název fondu je SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. Když už jsme byli "v tom", mírně jsme modernizovali i logo.

Změna sídla
Na Jaselské jsme strávili spoustu krásných a úspěšných let, ale stávající prostory už byly poněkud malé. Jak se tým rozrůstá, je potřeba více místa a to v těchto kancelářích už prostě k dispozici nebylo. Proto jsme se přestěhovali na novou adresu a aktuálně nás najdete v Triniti Office Center, Trnitá 500/9, Brno, hned vedle Vaňkovky. V tuto chvíli si to tam ještě děláme hezké, takže na kávu jste zváni přibližně za měsíc. 

Rozšíření dozorčí rady
Fond se úspěšně rozrůstá, úkolů, projektů a navazující agendy přibývá raketovým tempem, takže je potřeba řešit a dohlížet na více věcí. Proto bylo nutné rozšířit i dozorčí radu o další dva členy. Nově v ní zasedají Ing. Rostislav Rojčík a Mgr. Aleš Kamrád. Oběma přejeme mnoho úspěchů v nové funkci!

Zvýšení garantovaného výnosu pro investory
Přepočítali jsme projekty, prošli byznys plány a vyšlo nám, že můžeme navýšit garanci minimálního výnosu pro investory bez ohrožení stability fondu. Aktuálně tedy fond nabízí minimální garantovaný výnos pro investory ve výši 7 % p.a.* Vzhledem k tomu, že všechna naše rozhodnutí vychází z důkladných dlouhodobých propočtů, nejedná se o marketingovou, časově omezenou akci, ale o trvalou změnu.

Zaknihované VIA
Tato změna se našich investorů prakticky netýká, ale pro úplnost uvádíme, že dosavadní listinné VIA byly převedeny do zaknihované podoby.

Děkujeme za dosavadní přízeň a věříme, že SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. bude i nadále Základním kamenem Vašich portfolií.

*Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií se uplatní i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.