Základní kámen
Vašeho portfolia

O fondu

Stavíme místa
pro život

Development

Spolubydlení,
které vás bude bavit

Nájemní bydlení

Věříme, v udržitelnou
budoucnost

Energetika

Budujeme stabilní
výnosové portfolio

Retail parky

Naším dlouhodobým cílem je vybudovat stabilní, široce diverzifikované portfolio, přinášející očekávaný výnos za každé situace na trhu.

Fond investuje, kromě již skvěle ukotveného developmentu, do dalších složek, jako je samostatný projekt nájemního bydlení pod značkou Urbanblok, moderních technologií v podobě výstavby obnovitelných zdrojů energie a ve spojení se zkušeným partnerem do budování retail parků.

01

Development

V rámci sedmiletého působení na trhu se fond etabloval do role významného brněnského developera se zaměřením na rekonstrukce a nástavby bytových domů, a také na zcela nové projekty na zelené louce. V našem portfoliu dominuje výstavba menších bytových jednotek, které mají dlouhodobě největší tržní potenciál.

Některé realizované projekty

Rezidence na Ponávce

 • 60 jednotek
 • Dokončeno 2019
 • Tržby 115 mil. Kč
 • ulice Vlhká, Brno

Pekařská

 • 27 jednotek
 • Dokončeno 2020
 • Tržby 69 mil. Kč
 • ulice Pekařská, Brno

2 patra na Křence

 • 24 jednotek
 • Dokončeno 2020
 • Tržby 57 mil. Kč
 • ulice Křenová, Brno

Za Tišnovkou

 • 35 jednotek
 • Dokončeno 2021
 • Tržby 82 mil. Kč
 • ulice Husovická, Brno
02

Nájemní bydlení

Na základě dosavadních zkušeností s developmentem malometrážních jednotek fond rozšiřuje své investice i do nájemního bydlení v Brně a v Praze. Tyto projekty se zaměřují na silnou cílovou skupinu studentů, expatů nebo singles.
Více

Aktuální projekty

03

Energetika

Do oblasti energetiky se fond rozhodl investovat nejen z důvodu její zajímavé ekonomické návratnosti, ale i z hlediska ekologické odpovědnosti. V roce 2022 pak proběhla významná akvizice společnosti, která chystá development jedné z největších fotovoltaických elektráren v ČR s celkovým instalovaným výkonem 124 MWp.

Oblasti zaměření

FVE na střechách budov
Lokální distribuční stanice
Fotovoltaické parky
Tepelná čerpadla

Aktuální projekty

04

Retail Parky

Jednou z dalších novinek je navázání partnerství se společností, která má 20 let zkušeností v oblasti developmentu retailových parků. Zkušený partner do spolupráce přináší své projekty v různých fázích od pre-developmentu až po již fungující parky. Naším společným cílem je vybudovat stabilní výnosové portfolio retail parků.

O fondu

Jsme ryze českým fondem kvalifikovaných investorů a naším cílem je vybudování silné a stabilní společnosti, která bude svým investorům dlouhodobě zhodnocovat jejich vložené prostředky. Zakladateli fondu jsou Ing. Martin Pěnčík a Mgr. Robert Sedláček, kteří v něm zhodnocují svoje dosavadní zkušenosti z oblasti práva, realit, stavebnictví a obchodu.

Strategie

Naší investiční strategií je vytvoření zdravě diverzifikovaného portfolia v oblastech developmentu, nájemního bydlení, retailových parků a energetiky. Napříč všemi oblastmi tak můžeme využívat synergie a doposud nabyté zkušenosti a znalosti.

Naše přednosti

Umíme najít příležitost a využít ji. Vyhledáváme projekty s potenciálem vysoké přidané hodnoty a likviditou. Naše vize dokážeme zhmotnit do reality díky zkušenému týmu a spolehlivým partnerům.

Klíčové informace

1.912.662.471 Kč
Celkový objem majetku dle ZISIF
min. 7 %
Garantované zhodnocení p.a.*
1.272.849.548 Kč
Vlastní kapitál
7,16 %
Výkonnost prioritní investiční akcie za posledních 12 měsíců
do 3 měsíců
Splatnost odkupů investičních akcií
3
Souhrnný ukazatel rizik (SRI)
*Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií se uplatní i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie. Údaje a ukazatele jsou platné k datu 31. 12. 2023.

Základní parametry fondu

Podkladová aktiva fondu development nemovitostí, nájemní bydlení, energetika, retail parky
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý,  4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 3 měsíců
Výstupní poplatek 3 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Souhrnný ukazatel rizik (SRI) 3 - středně nízká třída rizik

Kontakt

Máte zájem o investici do fondu nebo potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Chief Commercial Officer

Mgr. Aleš Kamrád

Chcete mít přehled o našich novinkách?