10. 2. 2024

SPILBERK jde do trojky!

Spousta investorů a bohužel i nemálo profesionálních poradců zpravidla u investice řeší především čistý výnos. Ale už méně jich vztahuje výnos k riziku, které u dané investice podstupují. Často proto, že se jim to riziko špatně analyzuje a nejsou schopní ho snadno určit.

Potom nezřídka slyšíte okřídlené: "tahle investice je o ničem, támhle ti dávají mnohem víc". No a pak už jen s odstupem času pročítáte články o investicích, které nedopadly zrovna nejlépe. Těch kauz je hodně, včetně těch aktuálních.

Je mnoho cest, jak rizikovost dané investice analyzovat, jsou ty složitější, podrobné, vyžadující určitou erudovanost a časovou dotaci, ale i ty jednodušší, které jsou vytvořeny pro hrubou orientaci širší veřejnosti.

Jednou z takových věcí je i SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI), který vychází z legislativy EU a agreguje v sobě tržní a úvěrová rizika daného investičního produktu. Dá se tedy říct, že byl vytvořen pro snadnou a rychlou orientaci mezi investičními produkty.

Vyjadřuje se číslem na stupnici od 1 do 7, kde 1 znamená riziko nejnižší a 7 nejvyšší. Tedy zjednodušeně, čím nižší číslo, tím nižší rizikovost daného investičního produktu. Najdete ho ve SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ (KID), což je dokument, který musí být u všech takových produktů zveřejněn. Pro představu, drtivá většina Fondů kvalifikovaných investorů (FKI) má SRI 6.

O to větší radost nám ve SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. udělalo oznámení našeho administrátora, kterým je AVANT investment company, že provedli analýzu našeho fondu, přepočítali rizikovost a my se tak můžeme chlubit, že:

Souhrnný ukazatel rizik SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. je 3, tedy v první polovině dané škály hodnocení rizikovosti. Podrobnosti najdete v našem aktuálním KID. Opouštíme tedy společnost "šestek" a jdeme do "trojky", na což jsme nesmírně hrdí.

Opravdu moc si tohoto ocenění vážíme, neboť je úžasným výsledkem naší dlouholeté práce a potvrzením stability fondu a funkčnosti naší strategie zaměřené na maximální ochranu majetku našich investorů, abychom mohli s klidným svědomím i nadále říkat, že

SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. je ZÁKLADNÍM KAMENEM VAŠICH PORTFOLIÍ!