26. 10. 2023

Fond SPILBERK nabízí nudu. A to je moc dobře.

Aktuálně světem investic rezonují slova jako krize, propady, ztráta hodnoty, vysoká volatilita apod. Investoři se bojí a na jedné straně utíkají do úročené hotovosti, na druhé přemýšlí, jak porazit vysokou inflaci, která naštěstí už začíná klesat.

Developeři omezují nebo zastavují projekty, předhánějí se v pobídkách, se skřípěním zubů pomalu přistupují ke slevám, celé objekty postupují do nájmů, ačkoli to původně vůbec nebylo v plánu. Nervozita a stres jsou prostě aktuálně všudypřítomné.

V této záplavě působí SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. opravdu až nudně. V klidu si už sedm let jede svoje na základě pečlivě propočítaných byznys plánů, aby nesliboval vzdušné zámky a neohrožoval výsledky, staví, prodává, pronajímá a na základě dlouhodobé strategie postupně diverzifikuje své portfolio, aby co nejvíce eliminoval rizika pro své investory.

Investiční strategii fondu SPILBERK tak tvoří aktuálně už čtyři pilíře, které rozvíjí společný základ, tzv. čistý development, tedy vyhledání nemovitosti, projekce, povolení a výstavba:

Development – zaměření na výstavbu malometrážních jednotek, které mají dlouhodobě největší tržní potenciál, což se projevuje v relativně bezproblémových prodejích, kdy fond i v současné době mohl dokonce zdražovat.

Nájemní bydlení – pod vlastní značkou Urbanblok. Projekty v Brně a Praze od počátku projektované pro co-living nabízí vysokou přidanou hodnotu silné skupině studentů, expatů a singles. První spuštěný projekt B45 v Brně byl okamžitě celý dlouhodobě pronajat, další jsou ve výstavbě.

Energetika – investice do výstavby jedné z největších fotovoltaických elektráren v ČR s celkovým instalovaným výkonem 124 MWp. Na projekt již byla přiznána čtvrtá největší dotace z Modernizačního fondu, čímž se fond zařadil mezi nejvýznamnější hráče na poli energetiky. Samozřejmostí pak jsou FVE, LDS a tepelná čerpadla na vlastních projektech fondu.

Retail parky – ve spolupráci se zkušeným partnerem fond aktuálně začíná investovat do tvorby dalšího portfolia výnosových nemovitostí v podobě developmentu menších retailových parků po celé České republice.

Fond se snaží v rámci zvyšování efektivity o maximální synergický efekt mezi pilíři a to nejen v rámci výstavby a plánování vstupů, ale do budoucna například plánuje do svých objektů dodávat maximum vlastní energie, čímž uspoří náklady a potenciálně může i svým klientům a investorům nabídnout výhodnější tarify na elektřinu.

Tato strategie zatím fondu vychází. Za sedm let vyrostl v podstatě z nuly na více než miliardu a svým investorům celou dobu nabízí téměř lineární růst hodnoty jejich investice pravidelně přesahující 7% p.a. Ve spojení s širokou diverzifikací, garancí minimálního výnosu pro investory*, na fond kvalifikovaných investorů velmi krátkou likviditou pouhých 90 dnů a nízkým výstupním poplatkem (3% do 3 let od úpisu, 0% po 3 letech) tak nepochybně aspiruje na to, aby byl jedním ze základů při stavbě investorova portfolia.

SPILBERK se nesnaží být hvězdou portfolií, neoslňuje přehnanými nebo jednorázově dosaženými mediálně vděčnými výsledky, neslibuje vzdušné zámky. Dosud i přes své úspěchy stál skromně stranou mediálního zájmu, tak se o něm vlastně moc neví. Prostě chce jen i nadále s rozvahou spravovat svěřený majetek a být tím nudným základním kamenem investorova portfolia, který mu do něj bude dlouhodobě přinášet slibované výsledky, aby si pak investor mohl nerušeně užívat stres a vzrušení u jeho dalších částí.

*Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,9 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

Zakladatelé fondu
Mgr. Robert Sedláček – Co-Founder
Advokát, zkušený investor do nemovitostí a specialista na nemovitostní právo, který má ve fondu pod palcem především právo, správu a daně.

Ing. Martin Pěnčík – Co-Founder
Ve fondu se zaměřuje především na technickou stránku investic, jako je vyhledávání nových příležitostí, stavba, projekce a obchod.