Rezidence na Ponávce

  • 60 jednotek
  • Dokončeno 2019
  • Tržby 115 mil. Kč
  • ulice Vlhká, Brno